COVID-19 en weer naar school Coronarichtlijnen

Om het coronavirus buiten de deur te houden blijft het naleven van onderstaande vuistregels essentieel. We doen dan ook een nadrukkelijk beroep op iedereen om hier heel serieus mee om te gaan. 

 
Vuistregels

Om het naar school zo soepel mogelijk en verantwoord te laten verlopen hebben we een aantal vuistregels.

1. De eerste is meteen de belangrijkste. Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezondheidsklachten (zoals door het RIVM omschreven) thuis! Eén van je ouder(s)/verzorger(s) geeft dit door aan de meldkamer. Je blijft thuis tot je een negatieve testuitslag hebt of klachtenvrij bent. Je probeert thuis (online) zo goed mogelijk de lesstof te volgen. Als iemand uit het huishouden naast coronaklachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Je blijft thuis tot deze persoon in je huishouden een negatieve testuitslag heeft.  

 2. Bij binnenkomst op school desinfecteer je je handen. Ook bij het wisselen van lokaal desinfecteer je je handen. 

3. Er moet anderhalve meter afstand gehouden worden tussen onderwijspersoneel onderling en tussen onderwijspersoneel en leerlingen. Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 

4. Het dragen van een mondkapje is verplicht! Bij binnenkomst, bij leswisselingen, tijdens pauzes en bij sommige praktijkvakken.

5. Risicogroepen. Er zijn zowel leerlingen als docenten die tot een risicogroep behoren of een gezinslid hebben die tot een risicogroep behoort. Deze leerlingen kunnen er voor kiezen alle lessen thuis online te volgen en ook deze docenten kunnen er voor kiezen de lessen online vanuit huis te geven. Wanneer zo'n les aan het begin of eind van een dag valt, gaat deze alleen door voor de leerlingen die thuis online onderwijs volgen. 

6. Leerlingen lopen 's morgens direct door naar het lokaal. Je wacht niet meer in de aula tot de eerste bel gaat. 

7. Pauze. Na drie lessen van 40 minuten hou je pauze in de aula of lekker buiten. Ook daar gelden de afstandsregels. 

8. Het OLC blijft open. Leerlingen die thuis niet goed aan het werk kunnen komen, zijn elke dag welkom in het OLC. We gaan dan uit van de leerlingen die nu ook al gebruik maakten van de DUG-OUT of van het OLC.

9. We vragen alle medewerkers en leerlingen om de CoronaMelder te installeren. 

10. Er mag maar één persoon tegelijkertijd gebruik maken van de lift.

11. Er zijn geen specifieke looproutes door de school. Je kunt ook gewoon naar het toilet. Was na die tijd wel uitvoerig je handen. De aula heeft een vaste indeling met een maximumaantal leerlingen per tafel. Na de schooldag gaan leerlingen direct naar huis.  

12. Wanneer een leerling binnen een straal van 8 kilometer van de school woont, wordt de leerling uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. 

13. Afspraken met externen vinden in principe online plaats. Voor gesprekken met ouders geldt eveneens het principe online. Wanneer een fysiek gesprek noodzakelijk is, geldt naast de strikte naleving van onze uitgangspunten dat deze gesprekken na schooltijd plaatsvinden en dat vooraf triage moet worden toegepast. 

Bij de praktijklokalen kun je misschien nog uitgebreidere instructies krijgen. 

We moeten het samen doen!

Het belangrijkste is dat we het samen moeten doen. Misschien vragen we je wel eens een les te filmen voor een zieke klasgenoot of moet je zelfstandig in een ruimte de les volgen van een docent die verplicht thuis moet werken. Gedurende het schooljaar zullen we vast wel wat regels moeten aanpassen. Laten we in elk geval hopen dat we lang met elkaar naar school kunnen komen. Dat lukt vast goed als we ons allemaal aan deze regels houden en blijven nadenken. 

Hieronder het protocol Covid op het voortgezet onderwijs en het protocol online onderwijs op Dingstede.

  1. 200902 Online Onderwijs op Dingstede protocol voor leerlingen-ouders
  2. 210301 Protocol_Onderwijs_tijdens_Corona_heropening_per_1_maart_2021
  3. Beslisboom 12 plus - BOinK_AJN_RIVM_140721.pdf
adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter