COVID-19 en weer naar school Coronarichtlijnen

CSG Dingstede heeft haar deuren gesloten en gaat tot en met 18 januari 2021 over op online onderwijs. Alleen de examenleerlingen mogen vanaf 4 januari 2021 op school komen. 
 
Dingstede houdt zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de leerlingen wel binnen anderhalve meter van elkaar mogen komen, maar dat de afstand van anderhalve meter met de docenten wel gewaarborgd moet blijven. Vorig jaar hebben we gemerkt dat dit voor veel leerlingen én docenten nog een hele opgave is. 

Vuistregels

Om het naar school zo soepel mogelijk en verantwoord te laten verlopen hebben we een aantal vuistregels.

1. De eerste is meteen de belangrijkste. Als je zelf of iemand in je huishouden klachten heeft (zoals door de RIVM omschreven) dan belt één van je ouder(s)/verzorger(s) naar de meldkamer. Je komt dan niet naar school, maar je probeert thuis zo goed mogelijk de lesstof te volgen, als je gezondheid dat toelaat.

 2. Als je binnenkomst op school desinfecteer je je handen. 

3. Je bent verplicht een mondkapje te dragen tijdens de verplaatsingen door de school. Als je in een lokaal gaat zitten of beneden in de aula wat eet en drinkt, dan mag het mondkapje af. Ga je lopen door de school, dan zet je hem weer op.

4. Je wacht tot de bel gaat voor het eerste uur voor je naar boven gaat. De docenten moeten zoveel mogelijk ongehinderd door de gangen naar hun lokaal kunnen lopen.

5. Er mag maar één persoon tegelijkertijd gebruik maken van de lift. 

6. De docenten laten je 3-5 minuten voor de bel voor het einde van de les verhuizen naar je volgende lokaal. Je kunt gewoon in je nieuwe lokaal gaan zitten als je daar bent aangekomen. Als de bel gaat, gaan de docenten die naar een ander lokaal moeten de gang op.

7. Omdat de gangen zo lang mogelijk leeg moeten blijven om het voor docenten mogelijk te maken zich veilig te verplaatsen, mag je niet zelfstandig werken of pauze houden op de lespleinen. Tijdens pauzes ben je welkom in de aula, in het OLC of lekker buiten op het schoolplein

8. Er zijn geen verplichte looproutes door de school. Je kunt ook gewoon naar het toilet. Was na die tijd wel uitvoerig je handen en geef de docenten die je gedurende de dag tegenkomt de ruimte om op een veilige afstand van jou te kunnen werken. 

9. De docenten zullen de ramen en de deuren van de lokalen zo veel mogelijk openhouden tijdens de lessen. 

10. Naast de richtlijnen van het RIVM gebruiken we ook allemaal ons gezonde verstand. We gaan niet onnodig aan elkaar zitten of stoeien op de gangen. Bij een noodgeval komen de docenten uiteraard wel binnen anderhalve meter om een leerling te helpen. Ruim in de aula zelfstandig je rotzooi op. Met deze handvaten proberen we het schooljaar zo goed mogelijk te starten.

Bij de praktijklokalen kun je misschien nog uitgebreidere instructies krijgen. De gymlessen worden na de herfstvakantie binnen in de gymzalen gegeven. 

We moeten het samen doen!

Het belangrijkste is dat we het samen moeten doen. Misschien vragen we je wel eens een les te filmen voor een zieke klasgenoot of moet je zelfstandig in een ruimte de les volgen van een docent die verplicht thuis moet werken. Wat we tot nu toe wel hebben geleerd is dat de regels van de overheid nog wel eens veranderen en de deskundigen voorspellen ook nog steeds de inmiddels beroemde tweede golf. Gedurende het schooljaar zullen we vast wel wat regels moeten aanpassen. Laten we in elk geval hopen dat we lang met elkaar naar school kunnen komen. Dat lukt vast goed als we ons allemaal aan deze regels houden en blijven nadenken. 

Hieronder het protocol Covid op het voortgezet onderwijs en het protocol online onderwijs op Dingstede.

  1. 200902 Online Onderwijs op Dingstede protocol voor leerlingen-ouders
  2. Beslisboom 12 plus - RIVM
  3. Protocol_Onderwijs_op_school_tijdens_corona
adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter