COVID-19 Coronarichtlijnen


Vuistregels

Om het naar school zo soepel mogelijk en verantwoord te laten verlopen hebben we een aantal vuistregels.

1. De eerste is meteen de belangrijkste. Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezondheidsklachten (zoals door het RIVM omschreven) thuis! Eén van je ouder(s)/verzorger(s) geeft dit door aan de meldkamer. Je blijft thuis tot je een negatieve testuitslag hebt of klachtenvrij bent. Je probeert thuis (online) zo goed mogelijk de lesstof te volgen. Bij besmetting binnen het gezin gaan we ervan uit dat de leerling in thuisquarantaine gaat en de lessen online volgt. Je blijft thuis tot deze persoon in je huishouden een negatieve testuitslag heeft.   

2. Bij binnenkomst op school desinfecteer je je handen. Ook bij het wisselen van lokaal desinfecteer je je handen. 

3. Risicogroepen. Er zijn zowel leerlingen als docenten die tot een risicogroep behoren of een gezinslid hebben die tot een risicogroep behoort. Deze leerlingen kunnen er voor kiezen alle lessen thuis online te volgen en ook deze docenten kunnen er voor kiezen de lessen online vanuit huis te geven. Wanneer zo'n les aan het begin of eind van een dag valt, gaat deze alleen door voor de leerlingen die thuis online onderwijs volgen. 

4. Houd 1,5 meter afstand tot de medewerkers. 

5. Medewerkers en leerlingen zonder klachten kunnen thuis regelmatig een preventieve zelftest afnemen. Deze zelftesten zijn gratis te verkrijgen bij de meldkamer. 

6. We vragen alle medewerkers en leerlingen om de CoronaMelder te installeren. 

7. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Wanneer leerlingen deze vergeten zijn, moeten ze er 1 op school kopen.

8. Bij klachten, hoe gering ook, gaan we ervan uit dat leerlingen zich laten testen bij de GGD en tot een negatieve uitslag, als dat mogelijk is, onderwijs online volgen.

9. Afspraken met externen vinden in principe online plaats. Voor gesprekken met ouders geldt eveneens het principe online. Wanneer een fysiek gesprek noodzakelijk is, geldt naast de strikte naleving van onze uitgangspunten dat deze gesprekken na schooltijd plaatsvinden.  

We moeten het samen doen!

Het belangrijkste is dat we het samen moeten doen. Misschien vragen we je wel eens een les te filmen voor een zieke klasgenoot of moet je zelfstandig in een ruimte de les volgen van een docent die verplicht thuis moet werken. Gedurende het schooljaar zullen we vast wel wat regels moeten aanpassen. Laten we in elk geval hopen dat we lang met elkaar naar school kunnen komen. Dat lukt vast goed als we ons allemaal aan deze regels houden en blijven nadenken. 

Via onderstaande link kun je bepalen of quarantaine van toepassing is. 

Jouw situatie | Quarantaine Check | Rijksoverheid.nl

Hieronder de richtlijnen Covid op het voortgezet onderwijs en het protocol online onderwijs op Dingstede.

  1. Beslisboom 12 plus
  2. Protocol_Onderwijs_tijdens_corona januari 2022
adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter