Magister Jouw online leeromgeving

Magister is onze ELO: de elektronische leeromgeving. Je kunt inloggen via een app op je telefoon. Alle informatie die belangrijk is voor jouw functioneren op school, kun je hier vinden. Om te beginnen kun je hier zien wat je rooster is, maar ook het huiswerk en de cijfers worden via Magister aan je doorgegeven. Daarnaast is er een speciale ruimte op Magister voor studiewijzers, belangrijke documenten en lesmateriaal. Via het mailprogramma van Magister kun je ook berichten van je docenten ontvangen. 

Inlogcode: voor jou en je ouders

Jij krijgt van ons een inlogcode voor Magister, maar ook je ouders krijgen een code. Dat betekent dat je ouders kunnen zien welke cijfers ingevoerd worden in Magister, wat je lesrooster is en hoeveel huiswerk er opgegeven is. Maak met elkaar afspraken hoe jullie hier thuis mee om willen gaan!


adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter