Medezeggenschapsraad Jouw mening bij belangrijke beslissingen telt

De leiding van onze school staat voor een belangrijke beslissing. Een keuze die gevolgen kan hebben voor jou als leerling, voor jouw leraren en zelfs voor je ouders. We willen niet dat zulke beslissingen maar zo genomen kunnen worden. Daarom moet de schoolleiding in zo’n geval altijd de mening vragen van de medezeggenschapsraad.

Maandelijks vergaderen

In deze medezeggenschapsraad nemen drie leerlingen, drie ouders en zes mensen die op Dingstede werken plaats. Ze vergaderen elke maand over alles wat er op school gebeurt en mogen hun mening altijd geven aan de schoolleiding. Altijd met als doel om de school nog beter te maken.  

Jaarlijkse verkiezing

Ook jij of je ouders kunnen plaatsnemen in de medezeggenschapsraad, want elk jaar worden de twaalf leden opnieuw gekozen. Eenmaal in de raad? Leg dan je oor goed te luister bij al je medeleerlingen. Zo kun jij in de medezeggenschapsraad laten weten wat er bij jouw klas- en leeftijdsgenoten speelt.

Deze personen zitten nu in de medezeggenschapsraad:

Personeel

Dhr. B. van Dam, voorzitter
Mevr. E. Oosterveen, vice voorzitter
Dhr. H. Lambers, secretaris
Mevr. A. Algra
Mevr. A. Borger
Dhr. M. Verbeek

Ouders 

Mevr. I. Dunning
Mevr. C. Huberts
Dhr. L. van der Zande

Leerlingen

Nikki Bakker
Juul van Saltbommel
Thomas Volkers

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter