Mavo Jouw stap naar het mbo

Als je voor de mavo kiest, werk je de komende vier jaar toe naar een VMBO tl-diploma. Als je passie hebt voor Engels komt dat goed uit. We bieden je namelijk in het eerste jaar al English Cambridge aan. Aan het eind van het tweede jaar kies je jouw profiel en de vakken waarin je examen wilt doen. 

Snuffelstage en vrijwilligerswerk

Met Zorg en Welzijn, Economie, Techniek of Landbouw bieden we je vier mogelijkheden. In de derde klas volg je de vakken die bij het profiel horen. Je gaat ook een week op snuffelstage bij een bedrijf of instelling. In het derde jaar maak je al een paar vakoverstijgende examens. 

Examens en profielwerkstuk

In het vierde jaar volgen de examens in de examenvakken en maak je een profielwerkstuk. Met het diploma op zak kan je een mbo-opleiding gaan doen bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), maar je kunt ook naar de havo gaan. Voor die laatste keuze moet je profiel wel aansluiten op de vakken die je op de mavo kreeg.

Mavo-diploma op zak en dan...?

Met je mavo-diploma ben je voorbereid op het MBO, het middelbaar beroepsonderwijs. Maar je kunt ook kiezen voor de havo of om een jaartje heel wat anders te gaan doen (bijvoorbeeld studeren in het buitenland, reizen of au-pair). Belangrijk is om hier goed over na te denken en om je hierop goed voor te bereiden. Dingstede organiseert hiervoor activiteiten waar je als klas aan meedoet, maar je mag ook individuele activiteiten ontplooien. Je kunt daarvoor toestemming vragen via de decaan mevrouw Oosterveen (decaanmavo@dingstede.nl).

Dingstede ook eens met
eigen ogen bekijken?

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter