Verlof Vrij krijgen op een schooldag

Het kan gebeuren dat iemand uit je familie trouwt op een schooldag. Of dat je ouders door hun werk alleen buiten de schoolvakanties om op vakantie kunnen gaan. Voor deze bijzondere omstandigheden is het mogelijk toch vrij te krijgen. Je ouders kunnen dan verlof voor je aanvragen. 

Verlof voor één dag

Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft, afrijden of een (religieuze) feestdag kunnen uiterlijk één week van te voren (voorzien van handtekening van ouders, naam, klas en datum) per mail worden ingediend bij mevrouw Wiltens. Pas na het verkrijgen van toestemming is je absentie geoorloofd. Afwezigheid in geval van een begrafenis of crematie dient ook per mail te worden gemeld bij mevrouw Wiltens van de meldkamer. 

Verlof voor meer dan één dag of buiten de reguliere vakanties

Deze aanvraag moet tenminste acht weken van tevoren worden ingediend bij mevrouw Wiltens van de meldkamer. Indien de aanvraag verband houdt met werkzaamheden van vader/moeder/verzorger, wordt u verzocht een verklaring van de werkgever of, indien u zelfstandig ondernemer bent, een verklaring over de aard van uw bedrijf of beroep te overleggen. Een vakantie mag pas worden geboekt als er toestemming voor verlof verleend is.

E-mail: j.wiltens@vomeo.nl 

  1. formulier-aanvraag-vrijstelling-van-geregeld-schoolbezoek
adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter