Christelijke school Ruimte voor andere geloven

CSG Dingstede heeft een open christelijke identiteit. Wij bieden ons personeel, leerlingen en ouders ruimte voor een eigen invulling van het christelijk geloof. De grondslag van de school is het gemeenschappelijke dat wij hebben. Verschillen in uitwerking zijn dan legitiem en weerspiegelen de veelkleurigheid van onze schoolgemeenschap. 

Christelijke identiteit

Op Dingstede voelen we ons aangesproken door waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid. Open betekent dat alle leerlingen die voldoen aan de onderwijsgerelateerde toelatingseisen van harte welkom zijn. We verwachten wel dat iedereen de christelijke identiteit respecteert en deelneemt aan activiteiten die daarbij horen. 


Dagelijkse praktijk

Het christelijk karakter van CSG Dingstede wordt zichtbaar in de omgang met onze leerlingen, de inhoud van de lessen, de vorming van de leerlingen, het leefklimaat en in waardevolle gebruiken zoals dagopeningen, het vak godsdienst en levensbeschouwing, de kerstviering, de paaswijding en het organiseren van acties voor goede doelen. Om uitdrukking te geven aan onze identiteit geven we leerlingen een actieve rol bij alle activiteiten die bij de identiteit horen. 

Verbinding met elkaar

CSG Dingstede heeft de werkgroep identiteit die initiatieven ontwikkelt en uitvoert met als doel het gesprek rond de identiteit gaande te houden. Op Dingstede zoeken we verbinding. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. We zien elkaar echt staan en hebben respect voor elkaar. We besteden ook veel aandacht aan jou als persoon: je mag zijn wie je bent en met elkaar werken we aan een geslaagde toekomst. 


adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter