Atheneum Op naar de universiteit

Het atheneum duurt zes jaar. Eerst drie jaar in de onderbouw waar elke leerling dezelfde vakken krijgt. Als je passie hebt voor Engels komt dat goed uit. We bieden je namelijk in het eerste jaar al English Cambridge aan. Je kunt het eerste jaar ook al kiezen voor DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française). Maar ook Goethe (Duits) en het Technasium  behoren tot de mogelijkheden. De bovenbouw begint in het vierde jaar. Dan kies je een profiel dat het best bij jou past.  

Kies jouw profiel

Welke profielen je kan kiezen? Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) of Natuur en Techniek (NT). Elk profiel kent een eigen vakkenpakket dat gericht is op jouw vervolgopleiding. We helpen je bij het maken van de beste keuze.

Examen, praktijkopdrachten en profielwerkstuk

In het vijfde en/of zesde leerjaar sluit je alle vakken af met een examen. Onderdelen hiervan zijn de uitvoering van praktische opdrachten en het maken van een profielwerkstuk. Op het atheneum stomen we je klaar voor een universitaire opleiding. Kiezen voor een hbo-opleiding kan ook.

Atheneum-diploma op zak en dan...? 

Met je atheneum-diploma ben je voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs, dus ben je klaar om naar de universiteit te gaan. Maar je kunt ook kiezen voor een HBO-studie of om een jaartje heel wat anders te gaan doen (bijvoorbeeld studeren in het buitenland, reizen of au-pair).
Belangrijk is om hier goed over na te denken en om je goed op voor te bereiden. Dingstede organiseert hiervoor activiteiten waar je als klas aan meedoet, maar je mag ook individuele activiteiten ontplooien. Je kunt daarvoor toestemming vragen via de decaan mevrouw Hartman (e.hartman@dingstede.nl).

Meer over profielkeuze

Dingstede ook eens met
eigen ogen bekijken?

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter