Privacy De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet is in heel Europa geldig. Binnen Dingstede wordt er ook gewerkt met persoonsgegevens, zowel van leerlingen en hun ouders, als van personeel. Het is belangrijk om de privacy van iedereen binnen Dingstede te beschermen en te waarborgen.

Leerlinggegevens

Dingstede heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (Dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling. Deze informatie wordt vastgelegd in ons administratiesysteem, Magister.

Beveiliging

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Meer informatie

Ouders (en leerlingen boven de 16 jaar) hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Hieronder vindt u onze aanvullende richtlijnen.

  1. Privacyreglement
  2. Rechten Betrokkenen
  3. Responsibledisclosure_medewerkers
  4. Responsibledisclosure_leerlingen
  5. Meldplicht datalekken
adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter