Dyslexie Er staat een coach voor je klaar

Als jij van het basisonderwijs overstapt naar het voortgezet onderwijs, ontvangen we van jouw basisschool informatie over jou. Bijvoorbeeld of jij meer moeite met lezen en spelling hebt dan anderen. Misschien is op de basisschool al vastgesteld dat jij dyslexie hebt, misschien is het ook nog niet helemaal duidelijk, maar is er wel een vermoeden.

Extra begeleiding en hulp

In de brugklas worden de leerlingen gescreend op dyslexie. Als er een vermoeden is van dyslexie, bespreken we met je ouders op wat voor manier je verder getest moet worden. Bij een officiële diagnose heb je recht op extra hulp.

Zelfstandig je diploma halen

Onze hulp is vooral gericht op het ontwikkelen van strategieën om leren met dyslexie makkelijker te maken. Daarnaast krijgen dyslectische leerlingen extra tijd bij toetsen en examens. Leerlingen met dyslexie worden begeleid om, eventueel met hulpmiddelen, zo zelfstandig mogelijk hun diploma te behalen.  

Dingstede ook eens met
eigen ogen bekijken?

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter