Governance Raad van Toezicht

De directeur heeft de dagelijkse leiding over de school. Met de teamleiders van atheneum, havo en mavo neemt zij de belangrijkste beslissingen binnen Dingstede. Zij overlegt daarbij met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder op de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Dhr. H.J.G. de Wit (voorzitter)
Dhr. B.G.A. Smelt (financiën)
Dhr. H.W. van Veldhuizen

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter