Governance Raad van Beheer

De rector-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de school. Met de teamleiders van atheneum, havo en mavo neemt hij de belangrijkste beslissingen binnen Dingstede. Hij overlegt daarbij met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. De Raad van Beheer fungeert als toezichthouder op de rector-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

De Raad van Beheer bestaat uit de volgende leden:

Dhr. H.J.G. de Wit (voorzitter)
Mevr. W.M.J.M. Bloemen-Bekx (vice-voorzitter)
Dhr. B.G.A. Smelt (financiën)
Dhr. H.W. van Veldhuizen

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter