Leerlingbegeleiding Iedereen een mentor

Elke leerling op Dingstede krijgt een persoonlijke mentor. Dit is een leraar of lerares die jou ook gewoon lesgeeft, maar daarnaast net wat extra aandacht aan jou geeft. De mentor kijkt of het niveau van het onderwijs dat je bij ons volgt, goed bij je past. 

We denken met je mee

De mentor maakt ook kennis met je ouders. Ze kunnen elkaar bellen of een afspraak maken als dat handig of nodig is. Jouw mentor staat weer onder leiding van een teamleider. Die kan gevraagd worden mee te denken met jou, je ouders en de mentor als het niet zo loopt als jij zou willen. We kijken dan met elkaar wat er nodig is om jou goed te begeleiden.

Een fijne studievoortgang

Naast de mentor en teamleiders kun je ook hulp vragen van onze decanen. Die zijn heel erg goed in advies geven over je profielkeuze, vakkenpakketten of vervolgstudie. Op alle gebieden zijn we bereid om je te helpen, omdat we denken dat dit de basis vormt voor een fijne studievoortgang.

Dingstede ook eens met
eigen ogen bekijken?

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter