Verzuim Ziek zijn kan, spijbelen niet!

Verzuim is het niet aanwezig zijn op school, terwijl dit wel zou moeten. Het kan bestaan uit langdurig ziek zijn of spijbelen. Aan ziek zijn, kun je natuurlijk niets doen. Dus daar helpen we je graag mee. Maar spijbelen past niet in de wijze hoe we op Dingstede met elkaar omgaan. Daarom nemen we daar maatregelen tegen.

Wat als ik lang ziek ben?

Als je langer dan een week ziek bent of door ziekte regelmatig afwezig bent, dan vragen we je ouders om contact met ons op te nemen. Jouw persoonlijke mentor overlegt dan met je vader of moeder over hoe jij toch je huiswerk kunt bijhouden. En hoe je gemiste lesstof weer kunt inhalen.

Wat als ik spijbel?

Bij niet gemeld verzuim (spijbelen) sturen we je ouders een brief om te vragen waarom jij er niet was. Ook laten we je verplicht op school blijven buiten lesuren. Helpt dit niet? Dan word je aangemeld voor een gesprek met de leerplichtambtenaar van je gemeente. Uiteraard worden je ouder middels een brief hiervan op de hoogte gesteld. 

Bureau Halt komt in beeld

Ben je vijf schooldagen achter elkaar zonder toestemming afwezig of meer dan 16 uur in vier weken tijd? Dan is school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van je gemeente. Hieruit volgt een gesprek met je ouders op het gemeentehuis. Een verwijzing naar Bureau Halt is vervolgens een mogelijkheid.

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter