Professionele hulp Schoolmaatschappelijk Werk

Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de ondersteuningscoördinator of de leerkracht, maar ook ouders kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

Er kunnen redenen zijn waarom u toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk werk. Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met echtscheiding en onzekerheid.

Laagdrempeling en vertrouwd

 De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en vertrouwde omgeving te bieden waar er gewerkt wordt aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd worden, maar ook ouders kunnen hier terecht met opvoedingsvragen.

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente. Zonder toestemming verstrekt het Schoolmaatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.

Op CSG Dingstede is Marije Boersma aanwezig. Zij is er dinsdag en donderdag. U kunt haar bereiken per mail: m.boersma@welzijnmw.nl of via haar mobiele nummer: 06-24 92 01 61.

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter