Yuniors

Meppel krijgt na de zomer een tienercollege. KC Het Kompas en CSG Dingstede starten een tienercollege voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. De Cito-eindtoetsen komen er weer aan. Menig basisschoolleerling krijgt al pijn in de buik bij de gedachte eraan. De uitslag van de toets bepaalt samen met het advies van de school de keuze voor het voortgezet onderwijs. Met de keuze voor een bepaald schooltype is vaak het perspectief voor de levenslange carrière bepaald. En dat op een leeftijd van pakweg 12 jaar. Moet dat niet anders?

Reinier van Putten vindt van wel. Hij is leerkracht van groep 8 op KC Het Kompas in Meppel en coördinator van Yuniors, een nieuw initiatief om de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs voor de leerlingen te vergemakkelijken. 

Yuniors is een nieuwe tienerschool voor 10 tot 14-jarigen

Kindcentrum CBS Het Kompas en CSG Dingstede starten in het schooljaar 2021-2022 met Yuniors, een onderwijsvorm die loopt van groep 7 van het primair onderwijs tot en met het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Hiermee willen beide scholen de schoolovergang soepeler laten verlopen voor kinderen die op 12-jarige leeftijd in hun persoonlijke ontwikkeling nog niet toe zijn aan de overstap.

In onderwijskringen wordt er al heel lang gesproken over de wens om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs minder onder tijdsdruk te laten plaatsvinden. Nederland is nu wereldwijd één van de weinige landen die ervoor kiest om de knip tussen primair en voortgezet onderwijs al op 12-jarige leeftijd te zetten. In de praktijk blijkt dat dit systeem niet voor alle kinderen geschikt is. 

Rond 2010 zijn daarom de eerste pilots voor tienercolleges gestart. Dit naar aanleiding van advies van de Onderwijsraad om meer maatwerk aan te bieden en zo de kloof tussen primair en voortgezet onderwijs te verkleinen. 

Oorzaak ligt vaak bij de sociaal-emotionele ontwikkeling

Sommige kinderen krijgen in het huidige systeem niet de kans om zich optimaal te ontwikkelen en stromen uit naar een ander niveau dan het primair onderwijs geadviseerd heeft. En dat heeft er niet altijd mee te maken dat kinderen minder goed kunnen leren. Meestal ligt de oorzaak bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerstijl, organisatiestructuur (zoals het bijhouden van een agenda en het maken van een planning) en cognitieve vaardigheden. 

"We gaan beginnen met één groep 7 van maximaal 25 leerlingen", vertelt Van Putten. "Pas daarna gaan we verder met groep 8 en de andere klassen." Het Kompas en Dingstede kiezen hierbij voor een andere aanpak dan op andere plaatsen in het land is gebeurd; daar werden alle groepen en klassen van het tienercollege in één keer opgetuigd. 

"We zullen ook kinderen van andere scholen aantrekken, maar we doen niet aan 'landjepik'. We denken aan het belang van het kind"

Van Putten kreeg afgelopen week tal van vragen van de directeuren van de scholen die deel uitmaken van Stichting Kindpunt. Immers, Yuniors trekt mogelijk kinderen van andere scholen weg. Het heeft gevolgen voor de dynamiek van groepen als er leerlingen vertrekken naar het tienercollege. "We doen echt niet aan landjepik", zegt hij. "We kijken uitsluitend naar het belang van het kind." Omdat Yuniors voor heel Meppel werkt is het nog even afwachten hoe de directeuren van de scholen van Promes reageren. 

Tijdens vrijdagmiddagcircuit al les in de vaklokalen van Dingstede

Het plan voor Yuniors is al drie jaar geleden ontstaan, vertelt Van Putten. Dingstede en Het Kompas hadden altijd al het 'vrijdagmiddagcircuit'. Kinderen van de basisschool staken dan de weg over naar het gebouw van de middelbare school en deden bijvoorbeeld proefjes in het scheikundelokaal. 

De directies van beide scholen wilden de samenwerking verder uitbreiden, waarna een werkgroep van 14 personen werd opgericht. De bijeengebrachte experts bogen zich over de vraag hoe het tienercollege het beste kon worden vormgegeven. Het plan is dat twee leerkrachten beginnen met groep 7. Maar de leerlingen zullen ook les krijgen van vakdocenten, bijvoorbeeld tijdens de lessen Engels. Het aandeel vakleerkrachten zal in groep 8 toenemen en dan worden ook de vaklokalen van Dingstede gebruikt.

Het initiatief om kinderen onderwijs op maat aan te bieden lijkt een beetje op passend onderwijs. Maar zo wil Van Putten het niet noemen. "Het is wel een manier van onderwijs die bij een bepaalde doelgroep beter past, maar het valt onder de noemer passend onderwijs." Het tienercollege wordt dan ook niet uit de pot voor passend onderwijs bekostigd. Waar het geld dan wel wordt gevonden kan Van Putten niet zeggen. Duidelijk is dat de financiering moet komen uit de budgetten van Dingstede en Het Kompas. 

Op donderdag 29 april vond er een online informatieavond plaats. Via onderstaande link is de live stream terug te zien. (de eerste twee minuten even door scrollen.)

 Informatieavond Yuniors - YouTube


Actueel Wat houdt ons bezig?

Dingstede bruist het hele jaar door met gave projecten en vette activiteiten. Hier lees je wat ons op dit moment bezighoudt.

Lees de laatste nieuwtjes
adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter