Profielkeuze Profielkeuze op de havo

Voor vragen over profielkeuze, maar ook over vervolgstudiemogelijkheden kunt u terecht bij de decaan, de heer J.W. Meijer (jwmeijer@dingstede.nl).

In januari wordt er op school een informatieavond gehouden over de profielkeuze. Als ouder van een leerling in havo 3 ontvangt u hier per mail een uitnodiging voor. Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de profielkeuzemogelijkheden en over verschillende vakken die wat onbekender zijn of zelfs helemaal nieuw in de bovenbouw van de havo.

 1. 1. Algemene profielvoorlichting
 2. 2. Wiskunde
 3. 3. Economie
 4. 4. Bedrijfseconomie
 5. 5. Biologie
 6. 6. Onderzoeken & Ontwerpen
 7. 7. Aardrijkskunde
 8. 8. Muziek en Beeldende Vorming
 9. 9. Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM)
 10. 10. Overgang van mavo naar havo 4
 11. 11. Havo Profielkeuze
 12. 12. Havo instroomeisen voor HBO

Dingstede ook eens met
eigen ogen bekijken?

adres arrow-down arrow-left arrow-right download facebook mail telefoon twitter